Hana Zagorová | Báječným lidem

Rok: 1980
Čas: 4:34
Hudba: Pavel Žák
Text: Pavel Žák

youtube

Vlajka stoupá na stožár
a všechno tleská vítězi
ty tiše stojíš opodál
usmíváš se a šeptáš
Věděl jsem že jednou zvítězím

Nikdo tě nepozná
a v novinách tvé jméno
nebude zítra tučným
písmem vysázeno

Život šel dál
a všem je zdá se fuk
že s tebou začínal
že tys ho trénoval
když býval ještě malej kluk

Kolik jich bylo za těch let
kdo by ty kluky počítal
učil jsi je věřit v krásný svět
únavu zmáhat vůlí
bránit strom
co lásce květy dal

Za přísnou vráskou tvou
a v postříbřených skráních
skrývá se spousta bojů
o klukovská přání
a někde snad
ti nepřišlo se ptát
zda za to žes jim dal
všechno co sám jsi znal
bys obdržet měl slávu
nebo plat

Učil jsi je zuby zatínat
a nesmířit se s porážkou
a stále znovu začínat
jak jsi to klukům říkal
každý cíl i souboj s překážkou

Byls chlap a kamarád
a každou volnou chvíli
uměl jsi klukům dát
i romantiku síli
šel jsi tam
kam bylo třeba jít
sto nedělí a svátků
tisícem drobných řádků
popsal jsi aby jednou
mohli zvítězit

Těm kteří stojí ve stínů
báječným lidem beze jmen
dala bych věnce vavřínů
poháry snů a díků
slavných dní
a šerpy velkých cen

Žádný z nich nepočítá
vrásky ani léta
ze stupňů vítězů
cestu mistři světa
řekni všem
až utěší se hluk
že s ním jsi začínal
že on tě trénoval
když jsi byl ještě
malej kluk