Hana Zagorová | Tam, kam sokoli létají

Rok: 1977
Čas: 2:03
Hudba: Bohuslav Ondráček
Text: Miroslav Černý

Tam, kam sokoli létají.
Tam, kam sokoli létají.
Z náručí spících údolí.
Tam žádná láska nebolí.

Tam, kam sokoli létají.
Tam, kam sokoli létají.
K výšinám bílých pohoří.
Tam žádná láska neshoří.

Okna jsou dokořán, stříbrem polštářů,
dřímající muškáty svítí
a já tu cestu tam znám,
od té chvíle,
kdy bázlivě jsi poprvé říkal mi to,
že mě máš rád.

Místo slibování vůně léta,
dal jsi mému přání sílu létat.
Tam, kde smí slunce stále hřát,
tam žádná láska nechce spát.

Tam, kam sokoli létají.
Tam, kam sokoli létají.
Tam, když mé tváře pohladíš,
tam i mou lásku odvádíš.

Tam, kam sokoli létají.
Tam, kam sokoli létají.
Tam, kam sokoli létají.

... tobě, tebe, ti

CD ... tobě, tebe, ti

... tobě, tebe, ti

LP ... tobě, tebe, ti

Tobě, tebe, ti

ONLINE Tobě, tebe, ti