Hana Zagorová | Ave Maria

Rok: 1994
Čas: 3:42
Hudba: Vítězslav Hádl
Text: Zdeněk Borovec
Duet: Štefan Margita

H: Nocí bezednou domů provázel mě mráz.

V chrámu pojednou zaslechla jsem čísi hlas.
A ten hlas, co zazněl klenbou tajemnou,
prosil Matku Boží, smiluj se nade mnou.

Š: Ave Maria, Ave Maria.
H: V světě vezdejším, v světě plném ran i krás,

vždy mě zkonejší znovu slyšet lidský hlas.
A ten hlas, co zazněl v chrámu staletém,
prosil Matku Boží, smiluj se i nad světem.

Š: Ave Maria, Ave Maria.

Jsme tak praktičtí.
Věcí je svět kolem nás!
Co jen polidští?
Zase jenom lidský hlas.
Oči zvedám k tobě, Matko Maria,
o tvé věčné světlo lásky prosím zas i já.

Ave Maria, ty znáš.

H: Ave Maria, ty znáš.
Š: Ave Maria, ty víš.
H: Ave Maria, ty víš.
Š: Pomoz jen dětem svým nést ten kříž.

Ave Maria, ty víš.

H: Ave Maria, ty víš.
Š: Ave Maria, ty znáš.
H: Ave Maria, ty znáš.
Š: Slyš ten hlas upřímných i náš, Maria.

Zlatá kolekce / S úctou

CD Zlatá kolekce / S úctou

Největší hity

CD Největší hity

Když nemůžu spát

CD Když nemůžu spát

Ave

CD Ave

Dávné lásky / Duety

CD Dávné lásky / Duety

Duety se slavnými muži

CD Duety se slavnými muži

Hana Zagorová a Štefan Margita - Ave Maria (1994)