Hana Zagorová | Kam jdou (Hello)

Rok: 1984
Čas: 4:00
Hudba: Lionel Richie
Text: Zdeněk Rytíř

Sny průhledné a troufalé já mám.
Kdo může říct, že své sny zná,
jak já je znám a denně probouzím se
s otázkou, kam jdou? Ať tu pár chvil zůstanou!

A pak jen zvláštní pocit mám,
jen tak dlouho vzpomínám,
že létám se mi zdálo,
ale vůbec nevím kam.

A jen příchuť něžností mi teď říká
opakuj po celý den ta slůvka, milý můj.
Mé lásky jsou jen věčnou obavou,
že zaplanou jak ohňostroj a pohasnou.
Tak odchází mi láska za láskou.
Kam jdou? Ať tu chvíli zůstanou!

Chci mít ráda bez ptaní,
láska není skrývání,
i když do dlaní se choulí
ve svém věčném toulání
místo dlouhých vyznání,
chci tvé dlaně a dech tvůj,
když po tisící šeptám, milý můj.

Kam jdou? Ať tu chvíli zůstanou!
Jenom pocit zvláštní mám
a pak dlouho vzpomínám,
že létám se mi zdálo,
ale vůbec nevím kam.
Místo dlouhých vyznání
pouze mým snům důvěřuj,
když po tisící šeptám, milý můj.

Mimořádná linka

CD Mimořádná linka

Zlatá kolekce / S úctou

CD Zlatá kolekce / S úctou