Hana Zagorová | Pátek (Tuesday)

Rok: 1981
Čas: 2:38
Hudba: Arthur Lauber - L. Lumsden
Text: Miroslav Černý

Zas mám před sebou dny,
co váhavě jdou k nocím i k probuzením
než sobotním prázdnem
se ozve v dálce klid nedělní.

Pondělí s úterým jsou na tom líp,
až středa získává spád
a ve čtvrtek vím, že až se probudím,
pátek se narodí.

Pátek je lék na naše čekání.
Pátek je den bez rozpaků.
Pátek je den všech našich čekání.
Pátek je zázrak zázraků.

Je málokdo zná, co já se načekám
chvíle než míjet tě smím.
Kolik dní musím jen
sama jít městem podzimním.

A dálkou těch dnů,

které mám před sebou,
můj dech a tvůj hlas jen znám.
Nic víc neslyším a jen vyhlížím,
kdy z těch dní pátek se narodí.

Pátek je lék na naše čekání.
Pátek je den bez rozpaků.
Pátek je den všech našich čekání.
Pátek je zázrak zázraků.

A tak říkám, pátek je lék na naše čekání.
Pátek je den bez rozpaků.
Pátek je den všech našich čekání.
Pátek je zázrak zázraků.

Pátek je lék...

Sítě kroků tvých

CD Sítě kroků tvých

Mimořádná linka

ONLINE Mimořádná linka