Hana Zagorová | Romeo a Giulietta

Rok: 1999
Čas: 3:45
Hudba: Vítězslav Hádl
Text: Zdeněk Borovec
Duet: Michal David

HZ: Jak má se žít,
vzor ber si z pláten.
Šokován a zmaten
právě film jsi zhlíd.

MD: Ten krve proud, ty rány pěstí,
že zdráv jsi, máš to štěstí,
smíš jen povzdechnout.

oba: Romeo, žij dál,
světu příběh tvůj tak schází,
lidé současní už jen zřídka sní,
o čem snil jsi ty, načs přísahal.

Smutek Juliin a žal,
snad zaplaší tvé z mrtvých vstání.
Obejmout ji máš, jednou návrat váš
měl by důkaz dát, že láska žije dál.

MD: Nač sázet mám, kde brát si příklad
pán tvorstva dá se zviklat, zaslepí ho klam.

HZ: I v příkladných, i v těch se zmýlíš,
hrdinů je příliš, však já si vážím svých.

oba: Julie žij dál, váš příběh obdiv sklízí.
S vámi láska rázem vrátí se na zem,
lhostejnost i zášť jsou jí cizí.

Ó, Romeo - Giulietta,
pár jenž neskoná,
je s námi zas
a má i v nás šířit světlo dál.

Zas ve scéně balkónové
nesmrtelní hrdinové.
Romeo žij dál, Julii svou miluj.
S vámi dvěma konce nemá lásky sen a ideál.

Romeo, Giulietta.
Romeo, Giulietta.
Romeo, Giulietta.
Romeo, Giulietta.
Romeo, Giulietta.
Romeo, Giulietta.
Romeo.

Pár přátel stačí mít (Romeo a Giulietta)

CD Pár přátel stačí mít (Romeo a Giulietta)